Αντικείμενο Έργου

Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος, σταφίδα) και των παρά-προϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου

Περίληψη Έργου:

Τα τελευταία χρόνια θεωρείται μείζονος σημασίας η ανάδειξη Ελληνικών προϊόντων με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομία της χώρας και να γίνουν ευρέως γνωστά τα τοπικά προϊόντα που σχετίζονται με ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία. Μεταξύ των προϊόντων που παράγονται στα Ιόνια νησιά είναι το κρασί και η σταφίδα.
Επιδημιολογικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η μέτρια κατανάλωση κρασιού σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς και την ευεργετική δράση της κατανάλωσης σταφίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο έργο αυτό μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν τα προϊόντα των Ιόνιων νήσων που προκύπτουν από το σταφύλι (κρασί, σταφίδα). Συγκεκριμένα θα επιλεγούν ποικιλίες λευκών/κόκκινων κρασιών καθώς και σταφίδας, θα γίνει η παραλαβή των βιοδραστικών συστατικών τους και θα εξετασθούν οι βιολογικές τους ιδιότητες με σκοπό να αναδειχθεί η διατροφική τους αξία. Παράλληλα θα παραληφθούν παρά-προϊόντα που προκύπτουν από την διαδικασία της οινοποίησης, θα γίνει η παραλαβή των συστατικών τους και θα εξετασθούν οι βιολογικές τους ιδιότητες με σκοπό να αποτελέσουν φτηνή πηγή βιο-δραστικών συστατικών για άλλες εφαρμογές.

Τοπικές Ποικιλίες Σταφυλιών

Δείτε τις τοπικές ποικιλίες σταφυλιών που μελετήθηκαν.

Ποικιλίες Λευκού/Κόκκινου Κρασιού που Μελετήθηκαν

Δείτε τα τοπικά οινικά προϊόντα των σταφυλιών των Ιονίων Νήσων.

Τοπικές Σταφίδες

Διαβάστε για τις τοπικές ποικιλίες Σταφίδας.