σταφυλι στα ιονια νησια

Κρασί, Σταφίδα

Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος,σταφίδα) και των παρα-προϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου

Κωδικός Έργου: 80373

Μάθετε για τις ευεργετικές ιδιότητες των σταφυλιών των Ιονίων Νήσων!

Τοπικές Ποικιλίες Σταφυλιών, Σταφίδων

Σύντομη παρουσίαση των τοπικών ποικιλίων Σταφυλιών των Ιονίων Νήσων

Οινικά Προϊόντα (Κρασιά) Σταφυλιών Ιονίων Νήσων

Σύντομη παρουσίαση των προϊόντων των σταφυλιών των Ιονίων Νήσων.

Παρουσιάσεις

Περιηγηθείτε στις διάφορες παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Περιηγηθείτε και αναζητήστε τις δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, καθώς επίσης και άλλες, σχετικές με το έργο δημοσιεύσεις.