Παρουσιάσεις

Παρακάτω μπορείτε να προβάλλετε τις διαφάνειες των παρουσιάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, σχετικά με το έργο:

Bioactive Lipids: From Chemistry to Biology and Medicine

Presentation that took place in the “BIOACTIVE LIPIDS” Conference (BIOLIP2018), which was held in Athens from 29 to 31 March, 2018.

March 29 – 31, 2018

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Παρουσίαση που τελέστηκε στο 8ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης

2018