Πρόσκληση Ημερίδας – 26 Ιανουαρίου 2023 – Λευκάδα

Σας προσκαλούμε στην 2η ενημερωτική ημερίδα – Λευκάδα η οποία  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 16:00 διαδικτυακά  στη διεύθυνση:

https://ionio-gr.zoom.us/j/94725977967

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πράξης  «Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος, σταφίδα) και των παραπροϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου» [MIS 5006536] που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της πράξης, Ιωάννης Σαμαράς, Καθηγητής

Αφίσα Προγράμματος 2023 Λευκάδα